ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/4
دسته بندی : مراقبت از پوست
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/4
دسته بندی : مراقبت از پوست

آیا سم زدایی پوست واقعا امکان پذیر است ؟ سم زدایی به چه معناست ؟

2
آیا سم زدایی پوست امکام پذیر است ؟ سم زدایی پوست به چه معناست ؟ آیا واقعا می شود پوست را سم زدایی کرد ؟ چگونه پوست را سم زدایی کنیم ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 3+4=