ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/4/25
دسته بندی : مراقبت از پوست
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/4/25
دسته بندی : مراقبت از پوست

ترتیب استفاده از کرم های پوستی و محصولات مراقبتی پوست چگونه باید باشد ؟

2
ترتیب استفاده از کرم های پوستی و کرم های صورت و محصولات مراقبتی پوست چگونه باید باشد ؟ چرا مهم است ؟ نحوه صحیح و مراحل استفاده از کرم های پوستی و محصولات پوستی چگونه باید باشد ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 8+5=