پرسش و پاسخ های برنامه

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-11-09 14:01:09
دسته بندی : کامپیوتر
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/19
دسته بندی : کامپیوتر

اگر دمای سی پی یو CPU خیلی بالا برود ، چه اتفاقی می افتد ؟

اگر دمای سی پی یو CPU خیلی بالا برود ، چه اتفاقی می افتد ؟ چه می شود ؟ بالا رفتن دمای سی پی یو چه خطراتی دارد ؟ آیا باعث سوختن سی پی یو می شود ؟ از کجا بدانیم که دمای سی پی یو بالا رفته ؟