پرسش و پاسخ های سروم ویتامین سی

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-05-29 01:05:37
دسته بندی : مراقبت از پوست
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/3/9
دسته بندی : مراقبت از پوست

کرم ها یا سرم های ویتامین سی چه اثری بر روی پوست دارند ؟

کرم ها یا سرم های ویتامین سی چه تاثیری بر روی پوست دارند ؟ آیا اثر روشن کنندگی نیز دارند ؟ تاثیر ویتامین سی بر پوست