پرسش و پاسخ های ویتامین سی

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-10-15 20:01:29
دسته بندی : مراقبت از پوست
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/7/24
دسته بندی : مراقبت از پوست

ویتامین سی C چه تاثیری بر روی پوست دارد ؟ تاثیر ویتامین سی بر پوست

ویتامین سی چه تاثیری بر روی پوست دارد ؟ تاثیر ویتامین سی بر پوست ، تاثیر و فواید کرم یا سروم ویتامین سی بر پوست ، مزایا و مضرات استفاده از ویتامین سی بر روی پوست
ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-07-09 14:21:42
دسته بندی : مراقبت از پوست
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/4/19
دسته بندی : مراقبت از پوست

استفاده از پودر ویتامین سی بر روی پوست چه تاثیری دارد ؟ نحوه اثر گذاری آن چگونه است ؟

در صورت استفاده از پودر ویتامین سی ، اثر گذاری آن بر روی پوست چگونه خواهد بود ، و از کجا می تونیم پودر ویتامین سی تهیه کنیم ؟
ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-05-29 01:05:37
دسته بندی : مراقبت از پوست
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/3/9
دسته بندی : مراقبت از پوست

کرم ها یا سرم های ویتامین سی چه اثری بر روی پوست دارند ؟

کرم ها یا سرم های ویتامین سی چه تاثیری بر روی پوست دارند ؟ آیا اثر روشن کنندگی نیز دارند ؟ تاثیر ویتامین سی بر پوست