پرسش و پاسخ های پروتئین تراپی

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-09-13 20:47:44
دسته بندی : مراقبت از مو
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/6/23
دسته بندی : مراقبت از مو

پروتئین تراپی مو چیست و درمان پروتئین مو چه کاربردی دارد ؟

پروتئین تراپی مو چیست ؟ یا درمان پروتئین مو به چه معناست ؟ چه کاربردی دارد ؟ چه تاثیری بر روی مو دارد و چه موقع باید انجام دهیم ؟ چه موقع پروتئین تراپی کنیم ؟