پرسش و پاسخ های کسب و کار

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-11-11 08:46:18
دسته بندی : کسب و کار
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/21
دسته بندی : کسب و کار

تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ چه فرقی با هم دارند ؟

بورس و فرابورس را تعریف کنید. تفاوت بورس با فرابورس در چیست؟ فرابورس چه فرقی با بورس دارد؟
ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-10-12 06:45:21
دسته بندی : کسب و کار
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/7/21
دسته بندی : کسب و کار

انواع تحلیل در بازارهای مالی ، چه تحلیل هایی داریم ؟

انواع تحلیل در بازارسرمایه و ارز ، آموزش بورس و فارکس ، روش های تحلیل ، تحلیل تکنیکال و بنیادی ،روانشناسی بازار سرمایه ، سرمایه گذاری در بازار بورس
ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-06-03 02:23:33
دسته بندی : روانشناسی
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/3/14
دسته بندی : روانشناسی

چگونه فروش خود را افزایش دهیم ؟ برای افزایش فروش محصول با سرویس خود چه کار هایی انجام دهیم ؟

چگونه فروش خود را افزایش دهیم ؟  بیشتر کنیم ؟ بهتر کنیم ؟ زیاد کنیم ؟ راه های افزایش فروش و کسب در آمد بیشتر ؟ برای افزایش فروش سرویس و یا محصول خود و در کسب در آمد بیشتر چه کار هایی باید انجام دهیم ؟ راه های افزایش فروش چیست ؟