ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/21
دسته بندی : کسب و کار
1 answers
پرسیده شده توسط :
ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/21
دسته بندی : کسب و کار

تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ چه فرقی با هم دارند ؟

2
بورس و فرابورس را تعریف کنید. تفاوت بورس با فرابورس در چیست؟ فرابورس چه فرقی با بورس دارد؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 8+4=