ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/7/15
دسته بندی : کرونا
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/7/15
دسته بندی : کرونا

ویروس کرونا چیست ؟ کرونا چیست ؟

2
ویروس کرونا چیست و عملکرد آن چگونه است ؟ کرونا ویروس یا کووید 19 چیست ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 3+10=