ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/17
دسته بندی : سلامت عمومی
1 answers
پرسیده شده توسط :
ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/17
دسته بندی : سلامت عمومی

چگونه از سرطان لوزالمعده جلوگیری کنیم ؟ برای جلوگیری چه بخوریم ؟ تغذیه مناسب

2
چگونه از سرطان لوزالمعده یا پانکراس جلوگیری کنیم ؟ برای پیشگیری از سرطان لوز المعده چه بخوریم ؟ چی بخوریم ؟ چه تغذیه ای داشته باشیم ؟ چه میوه هایی بخوریم ؟ چطور پیشگیری کنیم ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 8+1=