ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/25
دسته بندی : سلامت عمومی
2 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/25
دسته بندی : سلامت عمومی

دلیل یا علت سرد شدن کلیه و یا احساس سردی در کلیه ها چیست ؟

2
دلیل یا علت سرد شدن کلیه و یا احساس سردی در کلیه ها چیست ؟ علت احساس سرما در کلیه ها چیست و چه راهی برای درمان و کم کردن آن وجود دارد ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 9+6=