ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/4/21
دسته بندی : مراقبت از پوست
2 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/4/21
دسته بندی : مراقبت از پوست

چگونه منافذ پوست را ببندیم ؟ منافذ باز و بزرگ پوست را چگونه کم کنیم ؟

2
چگونه منافذ باز پوست را ببندیم ؟ چطور ؟ چگونه منافذ پوست را ببندیم ؟ ببندم ؟ روش های بستن منافذ باز پوست ؟ درمان منافذ باز پوست ؟ چگونه منافذ باز و بزرک پوست را کم کنیم ؟ راه های رفع و درمان منافذ باز پوست صورت ( بستن منافذ باز پوست )
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 4+8=