ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/26
دسته بندی : سلامت عمومی
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/8/26
دسته بندی : سلامت عمومی

در دوران بارداری به کدام سمت یا پهلو بخوابیم ؟ چگونه بخوابیم ؟

2
در دوران بارداری به کدام طرف یا سمت یا پهلو بخوابیم ؟ چگونه بخوابیم ؟ بهترین روش خوابیدن کدام است ؟ به کدام پهلو بخوابیم ؟ سمت چپ یا راست ؟ نحوه صحیح خوابیدن در بارداری ، حالت صحیح خوابیدن در بارداری
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 5+5=