ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/9/14
دسته بندی : سلامت عمومی
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/9/14
دسته بندی : سلامت عمومی

در بارداری چه غذاهایی بخوریم ؟ چی بخوریم ؟ چه تغذیه ای داشته باشیم ؟

2
در بارداری چی بخوریم ؟ چه غذاهایی بخوریم ؟ چه میوه هایی بخوریم ؟ چه تغذیه ای داشته باشیم ؟ تغذیه سالم و مناسب در بارداری ؟ بهترین غذا هایی که در بارداری باید خورد کدامند ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 9+9=