ناشناس
پرسیده شده توسط : پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/6/31
دسته بندی : سلامت عمومی
1 answers
پرسیده شده توسط :
پرسشگر سوال تو
تاریخ پرسش : 1399/6/31
دسته بندی : سلامت عمومی

در دوران بارداری به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ باید و نباید های بارداری

2
در دوران بارداری به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ باید و نباید های بارداری ؟ چه چیز هایی را باید در دوران بارداری بدانیم ؟ چه کار هایی را انجام دهیم ؟ چه کارهایی را انجام ندهیم ؟ چه نکاتی باید در بارداری رعایت شود ؟ چه چیز هایی بخوریم ؟ چه چیز هایی نخوریم ؟ به چه نکاتی توجه کنیم ؟
شما نیز یک پاسخ ثبت کنید
پاسخ به سوال امنیتی : 9+10=