پرسش و پاسخ های دستگاه قضا

ناشناس
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 2020-11-03 11:22:44
دسته بندی : قانون
پرسیده شده توسط : ناشناس
تاریخ پرسش : 1399/8/13
دسته بندی : قانون

چگونه برای دستگاه قضا نامه نگاری کنم ؟ چگونه به قوه قضائیه نامه بنویسم ؟

امکان راهنمایی به لینک ورود به نامه نگاری دارید ؟ جایی که بتونم به دستگاه قضا نامه بنویسم ؟ دادگاه انقلاب یزد درباره درخواست آزادی مشروطم مخالفت کرده ودلیل بی مورد دارن درحالی که خانوادم ، دوتا زن بی سرپرست ، مادرم 80 ساله پیرزن وهمسرم چشم انتظارآزادیم هستن بعد 4 سال ، چگونه به رئیس قوه قضاییه نامه بنویسیم ؟